مجمع رسانه طرح مرجان

مجمع رسانه ای طرح مرجان

مجمع رسانه‌ای طرح مرجان کیش، متشکل از رسانه‌های پویا، تخصصی و دلسوز جزیره کیش است که هر کدام از آنان در بخش یا بخش‌هایی تخصصی فعالیت می‌نمایند و علاوه بر پوشش اخبار و جلوه پیشرفت طرح، قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ارکان دیگر طرح مرجان را تقویت می‌نماید.

آشنایی با مجمع

رسانه، یکی از ارکان اصلی توسعه در هر جامعه‌ای است. طرح مرجان کیش، با درک صحیح اهمیت رسانه در مسیر موفقیت و فراگیری هر طرحی در جامعه، در حال تشکیل مجمع رسانه‌ای است. مجمع رسانه‌ای طرح مرجان، با چشم‌اندازی مشترک و راهبردهای یکپارچه‌سازی شده در بخش‌های مختلف، توسعه می‌یابد و ارتباط جامعه هدف را با طرح مرجان توسعه و تسری می‌بخشد. مجمع رسانه‌ای طرح مرجان، متشکل از رسانه‌های پویا، تخصصی و دلسوز جزیره کیش است که هر کدام از آنان در بخش یا بخش‌هایی تخصصی فعالیت می‌نمایند و علاوه بر پوشش اخبار و جلوه پیشرفت طرح، قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ارکان دیگر طرح مرجان را تقویت می‌نماید. فعالیت‌های رسانه‌ای در بخش کانال‌های ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی، برخط و چاپی از جمله مواردی است که این مجمع در دستور کار خود دارد و با ایجاد ظرفیت مشارکت در ذینفعان، عاملی برای موفقیت همه جانبه طرح خواهد بود. اطلاع‌رسانی صحیح در جامعه، ایجاد روحیه امید، تسری شادی و نشاط در جامعه هدف و اتصال مردم و کیشوندان به طرح مرجان از ماموریت‌های این مجمع است. اعضای مجمع رسانه‌ای طرح مرجان که متشکل از افراد خبره در حوزه رسانه است، اعضای این مجمع علاوه بر مشارکت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، چشم و گوش جریان توسعه پایدار جزیره زیبای کیش خواهند بود.

مأموریت مجمع رسانه

اطلاع‌رسانی صحیح در جامعه
ایجاد روحیه امید
تسری شادی و نشاط در جامعه هدف
اتصال مردم و کیشوندان به طرح مرجان
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی